Pod??ogowo

Spektakl LALE. Teatru (Wroc??aw) dla dzieci w wieku 1-5 lat i ich rodziców

29 lipca (niedziela), g. 12:00 - wst─?p 5 z?? od osoby - wej??ciówki do nabycia na godzin─? przed spektaklem

M??odzie??owy Dom Kultury w Suwa??kach, ul. Noniewicza 42

Prezentacja spektaklu jest dofinansowana przez Urz─?d Miasta Suwa??ki w ramach projektu 2. Festiwal Sztuki dla NAJnajm??odszych 2012. Spektakl Pod??ogowo jest jedynym dzia??aniem tego projektu ze wzgl─?du na trudn─? sytuacj─? finansow─? Stowarzyszenia i niezwykle skromne ??rodki jakimi dysponujemy w tym roku.

 

Twórcy o spektaklu: Pod??oga to miejsce szczególnie bliskie najm??odszym dzieciom. Jest to przestrze?? pierwszych kroków, pierwszych zabaw, pierwszych przejawów dzieci─?cej samodzielno??ci, pierwszych kontaktów ze ??wiatem. Dlatego postanowili??my zmierzy─? si─? z tak wa??nym, pierwotnym tematem i stworzyli??my spektakl Pod??ogowo. Nasze przedstawienie zabiera ma??ego widza w abstrakcyjny ??wiat plastyki i muzyki, odkrywaj─?c nowe przestrzenie dla wyobra??ni i kreatywno??ci.


Zapraszamy do wspólnej podró??y wg??─?b pod??ogi, która kryje w sobie mnóstwo tajemnic.


Dotknij. Poczuj. Us??ysz. Wyobra?? sobie i do??─?cz do zabawy.

 

Spektakl stworzyli, piosenki-d??wi─?ki za??piewali, wyst─?puj─?: Janka Jankiewicz-Ma??l─?kowska, Tomasz Ma??l─?kowski

 

Materia??y promocyjne oraz konsultacja scenograficzna: Mateusz Mirowski

 

Czas trwania: 30 min + 15 min wspólnej zabawy


Przedstawienie dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat


LALE.Teatr to nieformalna grupa teatralna wspó??tworzona przez Jank─? Jankiewicz-Ma??l─?kowsk─? oraz Tomasza Ma??l─?kowskiego w ramach projektu LALE.Li.Lo.Lu.Ly.


LALE.Li.Lo.Lu.Ly. to przestrze??, w której mówi si─? o szeroko rozumianym teatrze lalek, animacji, formy i teatrze plastycznym.


http://www.facebook.com/lale.liloluly.lale.liloluly

 

 

Poprzednie edycje:  2011  2010  2009  2008  2007  2006

Projekt: funidea.eu

Wykonanie: make-web.pl